top of page

FASTIGHETSSERVICE

Fastigheter som varje dag rymmer många olika människor, som skolor, kontor, industrier eller butiker utsätts för dagligt slitage och skall inte behöva stängas på grund av dåligt underhåll.  

 

Därför kan ett serviceavtal vara att föredra, som avtalskund prioriterar vi dig och dina ärenden och regelbundet underhåll minimerar risken för oförutsedda renoveringar.  

 

Många av våra avtalskunder är till exempel fastighetsbolag eller kommunala verksamheter, sådana kunder som ofta återkommer för mindre servicejobb eller underhåll.  

 

Men vi utför inte bara byggreparationer, utan tar oss an hela din fastighet. Inom ramen för fastighetsservice erbjuder vi bland annat renhållning, gräsklippning, städning, snöröjning för att nämna några saker. Det är alltid bättre att upptäcka ett litet fel och få det åtgärdat innan en större skada sker.

bottom of page